Tất cả tin tức

Đề tham khảo kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2022

Đề tham khảo kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2022

Đào Thị Lý
Thứ Hai, 14/02/2022

Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội ( sau đây viết tắt là ĐHQG HN) đã công bố đề thi tham khảo cho kỳ thi Đánh... Đọc tiếp