Tất cả tin tức

Lịch thi kỳ thi Đánh Giá Năng Lực (HSA) Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2022

Lịch thi kỳ thi Đánh Giá Năng Lực (HSA) Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2022

Đào Thị Lý
Thứ Ba, 15/02/2022

 1. Thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tại: http://khaothi.vnu.edu.vn/ Đợt thi Thời gian mở cổng đăng ký ca thi Trạng thái cổng Ngày thi chính thức Số lượng thí sinh Địa... Đọc tiếp