Lịch thi kỳ thi Đánh Giá Năng Lực (HSA) Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2022

Đào Thị Lý
Thứ Ba, 15/02/2022

 1. Thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tại: http://khaothi.vnu.edu.vn/

Đợt thi Thời gian mở cổng đăng ký ca thi Trạng thái cổng Ngày thi chính thức Số lượng thí sinh Địa điểm thi Ghi chú
201 8h15 ngày 22/01/2022 Đã đóng 26 và 28/02/2022 1000 Thái Nguyên 3 ca thi/ buổi
201 8h15 ngày 09/02/2022 Đã đóng 26 và 28/02/2022 1020 Hà Nội 3 ca thi/ buổi
202 8h15 ngày 14/02/2022 Đã đóng 18 và 20/03/2022 3500 Hà Nội, Hưng Yên 3 ca thi/ buổi
203 8h15 ngày 24/02/2022 Đã đóng 26 và 27/02/2022 5500 Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên 3 ca thi/ buổi
204 8h15 ngày 24/02/2022 Đã đóng 02 và 03/04/2022 7000 Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định 3 ca thi/ buổi
205 8h15 ngày 09/03/2022 Đã đóng 22 và 24/04/4044 8500 Hà Nội, Thái Nguyên, Thanh Hóa 3 ca thi/ buổi
206 10h ngày 12/03/2022 Đã đóng 07 và 08/05/2022 8500 Hà Nội, Đà Nẵng 3 ca thi/ buổi
207 10h ngày 12/03/2022 Đã đóng 21 và 22/05/2022 8500 Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên 3 ca thi/ buổi
208 10h ngày 12/03/2022 Đã đóng 04 và 05/06/2022 9000 Hà Nội, Nam Định và Nghệ An 3 ca thi/ buổi
209* 10h ngày 09/04/2022 Sắp mở 18 và 19/06/2022 10000 Hà Nội, Hưng Yên, Hải phòng 3 ca thi/ buổi
210* 10h ngày 14/05/2022 Sắp mở 25 và 26/06/2022 10000 Hà Nội, Thanh Hóa 3 ca thi/ buổi
211* 10h ngày 14/05/2022 Sắp mở 16 và 17/07/2022 10000 Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng 3 ca thi/ buổi
212* 10h ngày 14/05/2022 Sắp mở 23 và 24/07/2022 8000 Hà Nội, Nghệ An 3 ca thi/ buổi

2. Hướng dẫn thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi

- Tài liệu hướng dẫn đăng ký dự thi: https://bit.ly/3gNzV5a

- Video hướng dẫn lập tài khoản: VIDEO

- Tài liệu hướng dẫn nộp lệ phí dự thi và thi: https://bit.ly/3gNzV5a

- Video hướng dẫn nộp lệ phí dự thi: VIDEO

3. Đề thi tham khảo kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) năm 2022 LINK

4. Thông báo về đợt thi 

4.1. Đợt thi 201 - Hà Nội, Thái Nguyên

Đợt thi này đã được mở cổng đăng ký vào ngày 22/01/2022 bây giờ sắp đến ngày thi chính thức. Ngày 26 - 27/02/2022 sẽ diễn ra kỳ thi tại Trung tâm Khảo thí ĐHQG HN  Nhà C1T - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và Trung tâm khảo thí - Đại học Thái Nguyên , Nhà T1, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

4.2. Đợt thi 202 - Hà Nội, Hưng Yên

Ngày 14/02/2022 Trung tâm khảo thí ĐHQG HN  đã mở cổng đăng ký ca thi đợt 202 - Hà Nội, Hưng Yên với số lượng thí sinh dự kiến 3.500 thí sinh. Hệ thống sẽ tự động đóng khi các ca thi đã đủ số lượng thí sinh. Thí sinh lưu ý cần hoàn thành nộp lệ phí trong 96 giờ kể từ khi đăng kí. Sau 04 ngày chưa nộp lệ phí ca thi sẽ bị hủy bỏ và xuất hiện chỗ trống.

Đợt thi tiếp theo sẽ được mở để đăng ký vào ngày 24/02/2022 cho 5.500 thí sinh.

4.3. Đợt thi 203

Đợt thi này đã được mở cổng đăng ký vào ngày 24/02/2022 bây giờ sắp đến ngày thi chính thức. Ngày 26 - 27/02/2022 sẽ diễn ra kỳ thi tại  Trung tâm Khảo thí ĐHQG HN  Nhà C1T - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và Trung tâm khảo thí - Đại học Thái Nguyên , Nhà T1, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên: Nhân Hòa, Thị trấn Bần, Yên Nhân, Mỹ Hảo, Hưng Yên.

4.4. Đợt thi 204

Đợt thi này đã được mở cổng đăng ký vào ngày 24/02/2022 bây giờ sắp đến ngày thi chính thức. Ngày 02 và 03/04/2022 sẽ diễn ra kỳ thi tại  Trung tâm Khảo thí ĐHQG HN  Nhà C1T - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và Trường Đại học Hàng Hải, 484 Lay trạch , Đổng Quốc Bình, Lê Chân, Hải Phòng và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định: Phù Nghĩa, Lộc Hạ, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

4.5. Đợt thi 205

Đợt thi này đã được mở cổng đăng ký vào ngày 09/03/2022 bây giờ sắp đến ngày thi chính thức. Ngày 22 và 24/04/2022 sẽ diễn ra kỳ thi tại Trung tâm Khảo thí ĐHQG HN  Nhà C1T - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và Trung tâm khảo thí - Đại học Thái Nguyên , Nhà T1, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên và Trường Đại học Hồng Đức Tỉnh Thanh Hóa

4.6. Đợt thi 206

Đợt thi này đã được mở cổng đăng ký vào ngày 12/03/2022 bây giờ sắp đến ngày thi chính thức. Ngày 07 và 08/05/2022 sẽ diễn ra kỳ thi tại Trung tâm Khảo thí ĐHQG HN  Nhà C1T - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng: 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng. 

4.7. Đợt thi 207

Đợt thi này đã được mở cổng đăng ký vào ngày 12/03/2022 bây giờ sắp đến ngày thi chính thức. Ngày 21 và 22/05/2022 sẽ diễn ra kỳ thi tại Trung tâm Khảo thí ĐHQG HN  Nhà C1T - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và  Trường Đại học Hàng Hải, 484 Lay trạch , Đổng Quốc Bình, Lê Chân, Hải Phòng và Trung tâm khảo thí - Đại học Thái Nguyên , Nhà T1, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

4.8. Đợt thi 208

Đợt thi này đã được mở cổng đăng ký vào ngày 12/03/2022. Ngày 04 và 05/06/2022 sẽ diễn ra kỳ thi tại Trung tâm Khảo thí ĐHQG HN  Nhà C1T - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định: Phù Nghĩa, Lộc Hạ, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định và Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An

4.9. Đợt thi 209

Đợt thi này dự kiến sẽ được mở cổng đăng ký vào ngày 09/04/2022. Ngày 18 và 19/06/2022 sẽ diễn ra kỳ thi tại Trung tâm Khảo thí ĐHQG HN  Nhà C1T - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên: Nhân Hòa, Thị trấn Bần, Yên Nhân, Mỹ Hảo, Hưng Yên và Trường Đại học Hàng Hải, 484 Lay trạch , Đổng Quốc Bình, Lê Chân, Hải Phòng

4.10. Đợt thi 210

Đợt thi này dự kiến sẽ được mở cổng đăng ký vào ngày 14/05/2022. Ngày 25 và 26/06/2022 sẽ diễn ra kỳ thi tại Trung tâm Khảo thí ĐHQG HN  Nhà C1T - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và Trường Đại học Hồng Đức Tỉnh Thanh Hóa

4.11. Đợt thi 211

Đợt thi này dự kiến sẽ được mở cổng đăng ký vào ngày 14/05/2022. Ngày 16 và 17/07/2022 sẽ diễn ra kỳ thi tại Trung tâm Khảo thí ĐHQG HN  Nhà C1T - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng: 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng và Trường Đại học Hàng Hải, 484 Lay trạch , Đổng Quốc Bình, Lê Chân, Hải Phòng

4.12. Đợt thi 212

Đợt thi này dự kiến sẽ được mở cổng đăng ký vào ngày 14/05/2022. Ngày 23 và 24/07/2022 sẽ diễn ra kỳ thi tại Trung tâm Khảo thí ĐHQG HN  Nhà C1T - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tiếp tục cập nhật....

5. Bài thi

Bài thi ĐGNL học sinh THPT làm trên máy tính có thời gian từ 195 - 199 phút gồm 3 phần với các câu hỏi trắc nghiệm khách quan (lựa chọn đáp án) và câu hỏi điền đáp án về các lĩnh vực Toán học (50 câu hỏi, 75 phút), Văn học - Ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút), Khoa học tự nhiên - xã hội (50 câu hỏi, 60 phút). Phần 1 và phần 3 sẽ có thêm 1 - 3 câu hỏi thử nghiệm không tính điểm.

>>> Mách các sĩ tử bí kíp ôn thi kỳ thi Đánh giá năng lực

6. Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi Đánh Giá Năng lực (HSA)

Thí sinh dự thi sẽ được nhận Giấy chứng nhận kết quả thi sau 14 ngày dự thi qua đường bưu điện. Tra cứu điểm thi tại http://khaothi.vnu.edu.vn/. Liên hệ hỗ trợ: điện thoại 1900.8668.91 (giờ hành chính) hoặc email: khaothi@vnu.edu.vn.

 

Viết bình luận của bạn