BẢN ĐỌC THỬ BỘ SÁCH HƯỚNG NGHIỆP - HIỂU ĐÚNG NGÀNH CHỌN ĐÚNG NGHỀ

Diệu Hương
Thứ Ba, 17/05/2022

 

Vào ngày 20/5/2022 sắp tới nhà sách Ôn luyện sẽ chính thức ra mắt bộ sách hướng nghiệp Hiểu đúng ngành Chọn đúng nghề dành cho học sinh THPT. Trước thông tin về sự kiện trên các em học sinh THPT đặc biệt các sĩ tử 2k4 những người đang đứng trước sự lựa chọn ngành nghề khó khăn đã rất tò mò về nội dung cuốn sách đặc biệt này.

 

Để giúp các em học sinh có thể giải đáp được thắc mắc của mình, nhà sách Ôn luyện đã cho ra bản đọc thử bộ sách hướng nghiệp “Hiểu đúng ngành Chọn đúng nghề” 

 1. Ngành Quản trị kinh doanh - Dịch vụ

Cuốn sách sẽ kể hết cho bạn về công việc cụ thể, mức lương, cơ hội việc làm của 6 nhóm ngành chính:

 • Ngành Quản trị kinh doanh

 • Ngành Marketing

 • Ngành Thương mại điện tử

 • Ngành Quản trị nhân sự

 • Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

 • Ngành Du lịch - Khách sạn

 

Sách được chia làm 7 phần:

 • Phần 1: Trắc nghiệm tính cách

 • Phần 2: Tổng quan Ngành Quản trị kinh doanh

 • Phần 3: Tổng quan Ngành Marketing

 • Phần 4: Tổng quan Ngành Thương mại điện tử

 • Phần 5: Tổng quan Ngành Quản trị nhân sự

 • Phần 6: Tổng quan Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

 • Phần 7: Tổng quan Ngành Du lịch - Khách sạn

Khám phá ngay cuốn sách Hiểu đúng ngành Chọn đúng nghề - Ngành Quản trị kinh doanh - Dịch vụ ngay tại đây

 1. Ngành Kinh tế - Luật - Tài chính - Ngân hàng

Cuốn sách sẽ kể hết cho bạn về công việc cụ thể, mức lương, cơ hội việc làm của 5 nhóm ngành chính:

 • Ngành Kế toán

 • Ngành Tài chính - Ngân hàng

 • Ngành Kinh tế - Quản lý công

 • Ngành Luật

 • Ngành Kinh doanh quốc tế

 

Sách được chia làm 6 phần:

 • Phần 1: Trắc nghiệm tính cách

 • Phần 2: Tổng quan Ngành Kế toán

 • Phần 3: Tổng quan Ngành Tài chính - Ngân hàng

 • Phần 4: Tổng quan Ngành Kinh tế - Quản lý công

 • Phần 5: Tổng quan Ngành Luật

 • Phần 6: Tổng quan Ngành Kinh doanh quốc tế

Khám phá ngay cuốn sách Hiểu đúng ngành Chọn đúng nghề - Ngành Kinh tế - Luật - Tài chính - Ngân hàng ngay tại đây

 1. Ngành CNTT - Điện tử Viễn Thông

Cuốn sách sẽ kể hết cho bạn về công việc cụ thể, mức lương, cơ hội việc làm của 4 nhóm ngành chính:

 • Ngành Khoa học máy tính/Lập trình

 • Ngành Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo

 • Ngành Viễn thông

 • Ngành An toàn thông tin

Sách được chia làm 5 phần:

 • Phần 1: Trắc nghiệm tính cách

 • Phần 2: Tổng quan Ngành Khoa học máy tính/Lập trình

 • Phần 3: Tổng quan Ngành Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo

 • Phần 4: Tổng quan Ngành Viễn thông

 • Phần 5: Tổng quan Ngành An toàn thông tin

Khám phá ngay cuốn sách Hiểu đúng ngành Chọn đúng nghề - Ngành CNTT - Điện tử Viễn Thông ngay tại đây

 1. Ngành Cơ khí, Điện tử, Xây dựng

Cuốn sách sẽ kể hết cho bạn về công việc cụ thể, mức lương, cơ hội việc làm của 4 nhóm ngành chính:

 • Ngành Kỹ thuật cơ khí

 • Ngành Kỹ thuật ô tô - Hàng không

 • Ngành điều khiển - Tự động hóa

 • Ngành Xây dựng - Kiến trúc

Sách được chia làm 5 phần:

 • Phần 1: Trắc nghiệm tính cách

 • Phần 2: Tổng quan Ngành Kỹ thuật cơ khí

 • Phần 3: Tổng quan Ngành Kỹ thuật ô tô - Hàng không

 • Phần 4: Tổng quan Ngành điều khiển - Tự động hóa

 • Phần 5: Tổng quan Ngành Xây dựng - Kiến trúc

Khám phá ngay cuốn sách Hiểu đúng ngành Chọn đúng nghề - Ngành Cơ khí, Điện tử, Xây dựng ngay tại đây

 1. Ngành Y tế, Giáo dục, Quân đội, Công an

Cuốn sách sẽ kể hết cho bạn về công việc cụ thể, mức lương, cơ hội việc làm của 5 nhóm ngành chính:

 • Ngành Sư phạm

 • Ngành Y

 • Ngành Dược

 • Ngành Công an

 • Ngành Quân đội

Sách được chia làm 6 phần:

 • Phần 1: Trắc nghiệm tính cách

 • Phần 2: Tổng quan Ngành Sư phạm

 • Phần 3: Tổng quan Ngành Y

 • Phần 4: Tổng quan Ngành Dược

 • Phần 5: Tổng quan Ngành Công an

 • Phần 6: Tổng quan Ngành Quân đội

Khám phá ngay cuốn sách Hiểu đúng ngành Chọn đúng nghề - Ngành Y tế, Giáo dục, Quân đội, Công an ngay tại đây

 1. Ngành Ngôn ngữ, Truyền thông, Thiết kế, nghệ thuật

Cuốn sách sẽ kể hết cho bạn về công việc cụ thể, mức lương, cơ hội việc làm của 5 nhóm ngành chính: 

 • Ngành Ngôn ngữ

 • Ngành Báo chí và quan hệ công chúng

 • Ngành Thiết kế

 • Ngành nghệ thuật

 • Ngành Giải trí mới nổi

Sách được chia làm 6 phần:

 • Phần 1: Trắc nghiệm tính cách

 • Phần 2: Tổng quan Ngành Ngôn ngữ

 • Phần 3: Tổng quan Ngành Báo chí và quan hệ công chúng

 • Phần 4: Tổng quan Ngành Thiết kế

 • Phần 5: Tổng quan Ngành nghệ thuật

 • Phần 6: Tổng quan Ngành Giải trí mới nổi

Khám phá ngay cuốn sách Hiểu đúng ngành Chọn đúng nghề - Ngành Ngôn ngữ, Truyền thông, Thiết kế, nghệ thuật ngay tại đây

 

Viết bình luận của bạn